1500X40 TON İSITAN ABKANT PRES

2021 MODEL ISITAN MARKA
1550X40 TON ABKANT PRES
NC KONTROL EKRANI
Y X R EKSENİ 3 EKSEN
DAR TABLA PARÇALI KALIP
2021 MODEL ISITAN MARKA
1550X40 TON ABKANT PRES
NC KONTROL EKRANI
Y X R EKSENİ 3 EKSEN
DAR TABLA PARÇALI KALIP